Bäverdalen

Projekt: Gestaltning av utemiljö för det nybyggda bostadsområdet Bäverdalen (Bergkranz arkitektkontor ab) i Rågsved, Stockholm
År: 2007

BÄVERDALEN

En plats för både individuella och gemensamma aktiviteter där olika ålders- och livstilsgrupper kan attraheras, samlas och aktiveras. Någonstans för de boende att trivas och utvecklas i. Ett utrymme med bevarade landskapliga värden där Ekbacken med vackra träd har bevarats, upprensats och gjorts mer tillgänglig med stora böljande gräsytor, ett vackert parklandskap och ett lekfullt möte med gårdsplanen.

Platsen som kopplar samman Ekbacken och gårdsplanen är en två meter bred stenmjölsyta. Ytan fungerar som ett aktivitetstråk för boule, lek och cykling m.m.

Gårdsplanen är den centrala samlingsplatsen i anläggningen. Det är en stor öppen extensiv gräsmatta som kan rymma olika typer av aktiviteter: Lek, bollspel avkoppling, solning m.m. Ett fundament finns för flaggstång, midsommarstång och julgran. Ytan är svagt skålad för att ha en samlande effekt.

För att markera entrén och portiken genom huset skapades en liten förplats med vit granit, betongsten och växtlighet. Entréplatsen är starten på det offentliga stråk som går genom gården och har därför givits en speciellt inbjudande karaktär och offentlig prägel.

Ett befintligt träd skapar en uppväxt karaktär åt platsen. Här finns en skulptur eller motsvarande och några bänkar som tillsammans ger en offentlig prägel till platsen. Tillsammans med portiken skapar entréplatsen en öppet och distinkt karaktär åt bostadsområdet; Bäverdalens ansikte utåt.
 

   
  NOD