Company Cooling

Projekt: Arkitektur- och stadsbyggnadsstrategier för värmeväxlingsverk
Plats: World-wide
Kund: Company Cooling


Projektet består av en gestaltningsstrategi för en värme-/kylcentral. Strategin bygger på ett enkelt och robust basutförande, som ska vara generellt och flexibelt för att kunna placeras på olika platser, i olika miljöer och politiska och ekonomiska kontexter.

Grundformen förses sedan med tillägg som gör det möjligt att anpassa värme-/kylcentralen till de omständigheter och krav som är specifika för platsen, och som i slutändan gör anläggningen unik. Exempel på dessa tillägg är takträdgårdar, färg och material på fasaden och lokaler för till exempel restaurangverksamhet.

Gestaltningen syftar också till att med hjälp av biprodukterna värme, ljus och ånga skapa förståelse för verksamheten som äger rum i anläggningen.

I projektet ingår en tillämpning av gestaltningsstrategin för en plats i Rotterdams hamnområde
 

   
  NOD