Brandparken

Projekt: Upprustning av Brandparken i Skarpnäck
Beställare: Skarpnäck Stadsdelsförvaltning och Stockholm Stad.
År: 2006

Brandparken hade skapats i den ursprungliga visionens starka och fina anda. En grön lugn park, till för alla, strax intill Skarpnäcks allé. En generös öppning i stadens rutnät där naturen får komma in. Men under årens lopp tycks parken mer och mer ha blivit bortglömd och missförstådd. Många Skarpnäcksbor känner inte ens till dess existens och har aldrig varit där. Vissa misstar den för en bostadsgård.

Någon gång i mitten av 1990-talet händer något som borde ha varit mycket viktigt i parkens liv. Tunnelbanan kommer till Skarpnäck och helt oplanerat så dyker uppgången upp mitt emot Brandparken. Parken är nu i ett mycket centralt läge i Skarpnäck och får fler besökare, men de tycks inte märka att parken finns där utan passerar bara rakt genom till bussar och arbetsplatser. Parkens utformning tycks inte passa de nya förutsättningarna. Där folk vill gå finns buskar i vägen, en från början rolig kulle blir skydd för skumma aktiviteter. En klätterställning bränns ned. Det växer igen och fel träd gallras bort. De flesta som överhuvudtaget har med parken att göra ser den mest som ett problem. Till sist byggs en ny stor fin lekpark på ett annat ställe i Skarpnäck som drar alla barn och föräldrar dit. Brandparken blir än mer övergiven.

Men en bortglömd och missförstådd plats är också en plats med stora möjligheter. Få kommer sakna något de aldrig vetat om att de har haft. Vilken överraskning om det dyker upp park ur ingenstans, med nya fräscha kläder och nytt självförtroende.

Stadsutveckling
Städer är levande organismer under ständig förändring. Människor flyttar in och ut, ekonomin går ner och upp, nya idéer uppstår. Även användningen av stadens rum skiftar med samhällets utveckling. Skarpnäck med sin starka vision och väl utförda stadsplan är även den i behov av utveckling. Men hur lägger man till något i en sådan stark struktur? En sådan operation måste ta kraft i de potentialer och problem som finns uppbyggda i området. En initiera ett positiv stadsutvecklingsprojekt kräver att man samlas kring en vision, att man skaffar sig en gemensam berättelse som kan skapa engagemang kring en sak. Stadsutveckling innebär att det händer något med människorna som lever i den.

Brandparken har med sin centrala placering och offentliga uppgift i kombination med sitt negativa rykte en synnerligen bra potential att lägga till nya kvalitéer till Skarpnäck. Programarbetet försöker lyfta arbetet med Brandparken från att vara enbart en parkdesign till att också vara en viktig del i en stadsutveckling.

Glömd park + oväntad T-bana = Stadsutveckling?

Brandparken är gemensam plats för hela Skarpnäck. Den skall vara till glädje för alla men är också en plats där det uppstår konflikter mellan olika individer och grupper. Vissa konflikter kan avhjälpas med att man ändrar utformningen av parken, men det krävs även respekt och tillit mellan olika människor. En gemensam vision kan hjälpa till att skapa ömesesidig respekt för varandra och för parken. I stället för att arbeta mot varandra kan man arbeta tillsammans.


Hur skulle parken kunna fungera?

Vi vill att alla skall känna sig hemma i parken. Ingen person eller grupp skall kunna dominera. Alla får plats. Man skulle till och med likna parken vid en stor, gemensam lägenhet. Det skall vara mysigt, bra belysning, fina möbler, vacker utsikt. Hemma slänger man inte papper på golvet. Man vill bara trivas.

Precis som lägenheten består parken av några olika delar som vävs samman till hemmakänsla:

1. Golvet
En park behöver (precis som en lägenhet) ett golv och olika rum där man kan göra olika saker. Man kan möblera om och ändra efter behov. I parken finns ett böljande golv som skapar olika rum för olika aktiviteter och som håller samman intrycket av parken även om möbler och utrustning kan ändras.

2. Möblerna:
Parken behöver möbler och annan inredning. I brandparken är de av lite olika sorter och färger med det gemensamma att de är snygga, stiliga och personliga.

3. Växterna:
Ett mysigt hem behöver lite sköna växter som gör det lummigt och livfullt. Man vill ha vacker blomning men också en del tåliga växter som inte kräver så mycket skötsel.

4. Parkskulpturerna:
Ett hem behöver några saker som är helt unika. Ett gammalt arvgods eller ett loppisfynd. Eller en skulptur som en polare har gjort. I parken kallar vi dessa saker för parkskulpturer. Dessa är specialgjorda till parken och finns ingen annanstans. De hjälper till att skapa karaktär och identitet.

5. De Boende:
Sist men inte minst så måste det finnas människor i
lägenheten. Det skall passa lika bra att vara ensam
hemma och softa eller ställa till med fest. Målet är att alla Skarpnäcksbor kan känna sig hemma och därför bli Brandparkens ambassadörer och kompisar.

 

   
  NOD