Det första landskapet/gården är "Stranden". Stranden i anläggningen är i ständig förändring. Den är en manipulerad biotop för extrema växter i en karg jordmån bestående av grus, musselskal och glas. Stranden är ingen naturlig biotop och den försöker inte ens vara en rekonstruktion av en landskapsbiotop. Den är en biotop genom sina funktioner, inte genom sina material. Landskapet kommer att utvecklas genom väder och den dagliga användningen av gården där fötter nöter ned växter. Nya frön förs med vinden och med djur till biotopen och de börjar gro. Snittet i biotopen är konstruerad som en öppen vattenkanal som skär av stranden med långa raka linjer.Bo 01, Dissikerade landskap

Projekt: Bostadsträdgårdar för kvarteret Kajplats 01 på Bo01 i Västra hamnen, Malmö.
Samarbete med: Wingårdh Arkitektkontor AB
Kund: MKB Malmö fastighets AB
Byggår: 2001
Area: 650 m2

På ett idémässigt plan har vi kallat projektet för "dissikerade landskap" som undersöker gränssnittet mellan människa och natur och försöker utmana en traditionell syn på vad landskap är. Gårdarna inrymmer samtidigt de normala funktionerna hos en bostadsgård: leka, koppla av, ha grillpartyn etc.

“Dissekerade landskap” är en “biotopiskt maskineri” som avslöjar sina delar och konstruktioner av biotoper i en urban vardagssituation. Intresset i gestaltningen är mötet mellan arkitektur och natur genom mötet mellan människan och uppfattningen om naturen. Anläggningen består av tre olika artificiella landskap; stranden, trädgården och biotronen. Dessa landskap använder funktionen av ett landskap, istället för att skapa ett sceneri. De olika snitten genom landskapen koncentrerar och förstärker mötet med biotoperna och utmanar samtidigt den traditionella bilden av ett naturligt landskap. Här fungerar gränssnittet som ett möte mellan människans mentala landskap och naturen.
 

   
  NOD