Tomteboda Resurs Center

Projekt: Lekplats särskilt utformad för synskadade barn, Solna, Stockholm
Beställare: Tomteboda Resurs Center
Samarbete med: Personal på TRC
År: invigd år 2000


Bakgrund
TRC är ett ställe dit barn i olika åldrar från hela landet kommer på kortare kurser på ett par veckor för att öva vissa specialkunskaper och träffa andra barn. Vi har jobbat med projektet sen slutet av Augusti och har kontinuerligt träffat en personalgrupp på TRC. En av huvudidéerna med lekplatsen är att de synsvaga barnen skall våga släppa lös och våga göra saker, hoppa snurra, klättra etc. (och framför allt så att föräldrarna till barnen vågar släppa iväg dem).

Vi har samtidigt sett projektet som en möjlighet att tänka arkitektur och gestaltning utifrån alla sinnen, inte bara synen. Vi bl.a. arbetat med ”sinneskartor” för att komma bort från synens dominans. De flesta barnen är dock inte helt blinda utan har synrester av olika grad. Vissa kan bara skilja mellan ljus och mörker, andra kan urskilja gestalter så för dem så kan man arbeta med starka kontraster.
Pengarna till lekplatsen kommer från en fond som riktar sig till synsvaga barn på 0-13 år.

Gestaltning
Lekparken är uppbyggd som en liten värld med fyra olika slags landskap eller ”världsdelar”: Ängen, Skogen, Staden och Stranden. Varje ”världsdel” skall ha en egen distinkt karaktär, en helhetsmiljö som är igenkänningsbar. En extra stor vikt läggs vid egenskaper som doft, känsel, och ljud etc.

1. ”Ängen” är en blomsteräng med småbarnslek närmast barnverksamhetens entré.

2. ”Skogen” en tät skog uppbyggd av stora stenar, gamla stockar och videskog. Två stora björkar finns där i dag.

3. ”Staden” har ett vägsystem med hårdgjorda ytor. Här finns en häftig gunga och en bollplan. Växterna förekommer framför allt i planteringskärl.

4. ”Stranden” är öppen klapperstensstrand med strandvegetation och någon vassrugge. Här finns det gamla klockspelet kvar och en ny klätterlek.

Varje världsdel begränsas utåt av en mur/staket, utanför murarna står träd i rader. Världen delas upp av en korsväg. I mitten ligger ett trädäck varifrån man kan överblicka världen. ”Korset” är den enklaste nivån vad det gäller ”mobility”-träningen, d.v.s. möjligheten för synskadade att orientera sig. Runt hela lekplatsen, innanför murarna går en löparslinga i asfalt där man kan gå, springa och cykla. Nästa orienteringsnivå ligger på den slingrande stigen som går genom de olika delarna.

Varje världsdel skall ha en egen distinkt karaktär, en helhetsmiljö som är igenkänningsbar. Växtmaterialet är en av grunderna till att skapa dessa karaktärer. Växtmaterialet skall ha en rikedom samtidigt som det är slittåligt. En extra stor vikt läggs vid egenskaper som doft, känsel (intressanta former, och strukturer) ljud (vindsus) och användbarhet som lösa lekmaterial (kottar, vide etc.).
 

   
  NOD