Fyra nyanser av grönt

Projekt: Temporär trädgård i samband med utställningen Grönt är skönt på Röhsska muséet, Göteborg.
Samarbete med: Skogsvårdsstyrelsen och Landskapsarkitekturutbildningen vid Alnarp
Beställare: Röhsska muséet
År: 2005

Fyra trädgårdar.

Vårt sätt att se på och behandla vår natur och omvärld är präglat av de kulturella paradigm vi befinner oss i. Vilken natursyn människan har kommer att påverka hennes framfart i världen.
Trädgården uppstår i ett spänningsfält mellan natur och kultur. Trädgårdens historia och utveckling går parallellt med en föränderlig och skiftande natursyn. Hur en trädgård utformas blir en indikator för en specifik natursyn när naturen tolkas och
placeras som kultur i människans sammanhang. Precis som hos/inom en människa består en trädgård av en kombination av dessa krafter. Innergårdens gestaltning placerar in trädgården
som fenomen i ett idémässigt sammanhang i relation till vår natursyn, tsunamins och stormen Gudruns spår.
 

   
  NOD