Vallmon

Beställare; Botkyrka kommun
Plats: Botkyrka, Stockholm,
Invigd 2006.

Projekt: Lekplats med speciell inriktning mot autistiska barn.

Lekparken är uppbyggd som en slinga där man kan röra sig mellan olika världar/miljöer: skogen, staden och stranden. I mitten ligger ängen, en stor öppen böljande yta med ett berg.

Parken har en tydlig struktur och logik, och med hjälp av symboler, bilder och siktlinjer skapas orienterbarhet. Utformningen uppmuntrar till lek med alla sinnen, genom att kommunicera med besökarna med hjälp av bland annat ljud, smak och lukt.

 

   
  NOD