Jazzparken

- till minne av Jan Johansson
Projekt: Park
Client: Statens Konstråd, Söderhamn Kommun
Samarbete: Ebba Matz
Plats: Söderhamn
Byggår: 2002

Idé och vision

En park som kan föra tankarna till Jan Johansson genom dess yttre direkta ”enkelhet” och dess långsamma underliggande poesi. Det första intrycket är enkelt och grafiskt men när man beträder parken och närmar sig titthålen upptäcker man en annan parallell värld. Ljuset i brunnarna gör att parken förändras allt efter dygnets timmar och årstidernas gång, en stillsam men ständig förändring. Minnet, av att det finns en värld under marken, gör att den kommer att fungera mentalt även när man bara passerar den.


Förutsättningar

En utgångspunkt för gestaltningen har varit hur platsen för den nya Jazzparken ligger i staden. Platsen hette förut Apoteksparken. Den angränsar till Söderhamns mest trafikerade korsning och även fast den ligger centralt i staden så ligger den på sidan av de egentliga huvudstråken och den har en placering och topografi som gör att den känns undangömd. Platsen har också ganska få soltimmar. På grund av dessa orsaker har platsen tidigare inte varit så välbesökt.

Söderhamns centrum har redan många fina och användbara parker med de kvaliteter som krävs för att man ska vilja slå sig ned en stund. Här finns Stadsparken, Strykjärnsparken och Ulrika Eleonora kyrkogård, för att nämna några och Rådhustorget som kontrast till dessa med sin stadsmässighet. Vi vill addera något nytt till denna urbana struktur. Läget i staden och närheten till den mest trafikerade korsningen gör att platsen inte är lämplig som sittpark utan kräver en tydlig bildmässighet för att ändå skapa ett lugn. Den nya parken blir mer som ett tecken, en mental plats i staden.
 

   
  NOD