Trädgården fån ovan. I nedre delen ett moln med vattenfontäner. I bakre delen en transparent informatskiosk.Studium Universale

Projekt: Inomhustrådgård
Plats: Elmia mässan, Jönköping
Beställare: Sveriges landskapsarkitekters riksförbund och STAF
Byggår: 1999
Yta: 300 m2

En utställningsträdgård skapad
för fyra dagar inomhus. Syftet var att skapa en utgångspunkt/plattform för en diskussion om framtiden för den "gröna" branschen. Vad kan vi bidra med?

En meditationsbild skapar ett mönster på det det svagt ondulerande landskapet som byggts av återvunna och återvinningsbara material som mexitegelkross, musselskal och
stenmaterial. Trädgården arbetar med skalförskjutningar, oöverblickbarhet och överrraskningar.

Planschemat i parken har utgått från en meditationsbild från 1500-talet av Valentin Weigel. Denna bild har sedan förändrats för att skapa en park som kan bilda utgångspunkt för en diskussion kring social och ekologisk hållbarhet i landskapsarkitektur och anläggandet av utemiljöer.
I parken finns olika markmaterial som i ett ondulerande miniatyrlandskap tecknar en yta som utgår från denna bild. Alla som besöker parken ”Studium Universale” får ett kort med sig hem, på framsidan finns en planbild av parken och på baksidan en kort programtext. Kortet ”informerar” parken och tvärtom, de fungerar tillsammans.

Text på kortet:
Världen är en organism som skapas i ett dynamiskt samspel mellan människors idéer och naturens processer.
Parken är en berättelse om världen, den fungerar som en karta som kan förklara samband och skeenden.
Parken utvecklar världen, genom att gestalta och bygga landskap och platser skapas framtidens livsrum.

 

   
  NOD