Kvarnhusträdgården

Månreflektionernas trädgård

Project: Meditationsträdgård
Location: Västra Karup, Skåne
Expert Collaborator: PM Sällström, Feng Shui
Collaborator: Karin och Gert Wingårdh
Client: Johan Dieden
Constructed: 2002
Area: 270 m2

Månreflektionernas trädgård

Ur stillhet uppstår rörelse, ur rörelse uppstår stillhet.

I denna trädgård finns en mångfald av spatiala och mentala strukturer som överlappar varandra. De rör sig runt samma tomhet som ekrarna runt navet på ett hjul. Trädgården är utformad med tanken att skapa så många vyer av denna tomhet som möjligt.

Månreflektionernas trädgård är en kompakt konstruktion baserad på en mutation av Asiatisk designfilosofi och skandinaviska trädgårds traditioner, där materialen blandas samman i en kontemporär smältdegel, utan att den blir en kliché. På en liten yta skapas en stor, innehållsrik och mångskiftande trädgård som blir avskärmad från näraliggande störande miljöer samtidigt som den anslutits till det vidsträckta omgivande landskapet. Trädgården ska ge utrymme för en poetisk och filosofisk sensibilitet.

Ett landskap för Kvarnhuset.
Månreflektionernas trädgård är framtagen till det nya kvarnhuset designat av Gert och Karin Wingårdh. Huset tillhör en privatägd gård i Skåne. Kvarnhusets arkitektur är en blandning av japansk enkelhet och Skånsk tradition i ny, kontemporär och smart gestaltning. Huset är byggt som en retreat och kunde ha varit placerad för sig självt uppe i bergen. Som det är nu ligger huset i mitten av byn. I fjärran öppnas vyn upp mot silhuetten av Kullaberg, ett välkänt svenskt landmärke, med dess branta klippor som störtar rakt ned i havet.

De 25 blickpunkternas trädgård.
Trädgården är sammansatt av 25 olika blickpunkter. De riktar och ramar in vyerna och hindrar besökaren från att uppfatta trädgårdens helhet på en gång. Varje blickpunkt är ihopsatt som en landskapsmålning. Den viktigaste i trädgården är den med utblick från terrassen framför huset. Den vetter mot den japanska spegeldammen med silhuetten av Kullaberg i bakgrunden.

Spegeldammen är den centrala delen av projektet som skapar lugn och tomhet reflekterandes de omgivande träden och himlen. I mitten av dammen ligger en halvmånformad vattentrappa som leder ner till en lägre placerad vattenspegel. Den noggrant utplacerade krökta vide skärmarna skyddar insynen till ladan och på samma gång koncentrerar fokus mot den centrala vyn mot havet och Kullaberg.

Bergformationen är återskapad i miniatyr i dammen med hjälp av den japanska tekniken ”Shakkei” där den riktiga åsen och miniatyren är tydligt avdelad av en häck av bok. Den här tekniken förstärker och sammankopplar vyn med trädgården.

Månens faser och vattnets rörelse.
Vattnets rörelse är ett av huvudtemana i trädgården. Vattnets förflyttning från utflödet in i spegeldammen med dess två olika vattennivåer och bäcken till den hemliga trädgården är en central knut, trädgårdens egen gåta. De olika delarna av vattnets flöde är formgiven med månens olika faser i åtanke.

Två sidor – två stigar
Trädgården är även deriverad från två olika gestaltningar som omfamnar spegeldammen. Dessa erbjuder två olika upplevelser medan man går upp mot terrassen. Stigarna förkroppsligar förberedelsen innan mötet med meditationsträdgården.

Även om det inte är presenterat just här kan det vara värt att nämna att trädgården även innehåller andra konstruktioner med filosofiska, numerologiska och komiska ingredienser som arbetar mer på ett mentalt plan. Den presenterade konstruktionen är dock endast ramen för det liv och den sensibilitet den skapar. Trädgården är endast fullständig när månens reflektion i dammen rör vid ditt hjärta.

 

   
  NOD