Centralbroparken

Centralparken är från oss på (nod) C-O-M-B-I-N-E ett inlägg i debatten om den omtvistade Centralbron. Till skillnad från planer på nedgrävning eller omläggning så skulle detta tillföra något nytt och förbättra den urbana miljön i Stockholm.

En viktig del i projektet är att koppla ihop de två stadsdelarna Södermalm och Gamla Stan, vilket inte är helt enkelt även med en ny utformning av Slussen. Detta på grund av de stora höjdskillnader och sidorörelser som är inbegripna i trafiksituationen. Med Centralparken skulle Stockholms stad kunna visa att man prioriterar gång och cykeltrafikanter i staden.

Förslaget förbättrar tillgängligheten för gående och cyklister som vill ta sig mellan Söder och Riddarholmen samt Tegelbacken. En mer säker, trevlig och snabb väg för cyklister. Parken innehåller en ”biking highway” där man tjänar åtskilliga minuter på sin väg genom stan.

Gamla stan är den parkfattigaste stadsdelen i Stockholm. Genom centralparken får de en ny stor stadspark som kan utformas efter dagens behov. Gamla stan behöver också större verksamhetslokaler, t.ex. gymnastiksalar och bad kan byggas in i strukturen.

Parkens utformning skulle kunna bli alla Stockholmares angelägenhet, något att samlas kring. Allmänheten kan komma med förslag och idéer i olika sammanhang.

I projekt som Highline park i New York har man sett vilken ekonomisk potential det finns i en park. Fastighetsvärden kan höjas om de ligger intill en park.

Parken skapar fina kvällssollägen på västra sidan med vy över Riddarfjärden vilket idag i princip saknas vid Gamla stan och Slussen. Dessa kan utnyttjas som parkytor och för nya restauranger.
 

   
  NOD