Stortusan - Bagarmossen centrum

Projekt: Upprustning och förnyelse av Bagarmossen centrum, Stockholm.
Kund: Stockholms Stad.
Samarbete med: Dan Wolgers.
År: invigd 2003

Stortusan

Stortusan är olyckan på tårtkalaset. En mosad tårta skapar ett mastigt nytt torg tillsammans med den återetablerade originalkänslan. Marsipantårtsdekorationen, en rosa ros som blommar ut i de fem världskontinenterna i vilka barnen springer, hoppar leker.

Olyckan.

Olyckan uppträder som värd på tårtkalaset, går in i vardagsrummet och oavsiktligt tappar han marsipantårtan.
Tårtan glider ner för trapporna och tårtdekorationerna faller i bitar. Torget är en grannes vardagsrum där allting händer. Med en seriös lekfullhet revitaliserar Stortusan den förlorade ambitionen bakom folkhemsrörelsen som på den tiden var den genomgående designidén bakom Bagarmossen området. Stortusan är vad man skulle kunna kalla det 20:e århundradets välfärdsprojekt.

Bagarmossen

Bagarmossen är en utav satellitområdena som byggdes under 50-talet i Stockholm. Den var planerad i samband med utvidgningen av tunnelbanesystemet och blev klar något år innan tunnelbanan nådde området. Bagarmossens tunnelbanestation var då slutstationen. Efter en rad ändringar under 80- och 90-talet förändrades områdets gestaltning. Den största fysiska förändringen var omflyttningen av den ursprungliga utomhusstationen. På grund av förlängningen av tunnelbanan till en av 80-talets nya satellitförorter var Bagarmossens tunnelbana tvungen att flytta under jord. Stationen blev flyttat från den centrala delen på torget till utkanten av det, och i samband med det förändrades torgets ursprungliga proportioner och blev överdimensionerad i detta intima lilla samhälle.
Samtidigt som tunnelbanestationen revs ned, skapades ett stort tomrum i Bagarmossen mitt. Utrymmet kom då att bli ett ända långt och trångt vänteutrymme. Detta område kom att bli projektutrymmet för Stortusan.

Torgområdet

Stortusan är det samtida tillskottet till torgområdet. Det överdimensionerade torget har blivit uppdelat i tre stycken grupper som matchar omgivningarnas skala på ett mer korrekt sätt. Var och en av dessa tre enheter har sin egen särprägel och agerar som enskilda platser för olika aktiviteter. Enheterna formar det som idag blir Stortusan.

Den första enheten (1) – 50-talets ursprungliga torg.

En gigantisk tårttallrik med bara kräm och sylt kvar har fallit till marken i den första av torgsekvenserna. Den ger utrymme för en klassisk boule och perennplantering. Den här delen av Stortusan tar omsorgsfullt hand om och utvecklar det ursprungliga uttrycket från 50-talets originalutförande.

Den andra enheten (2) - Parkutrymmet.

Den gröna marsipantårtan har landat i den andra delen av torgutrymmena. Den rosa marsipanrosen har blommat ut i de fem världskontinenterna i vilka barnen springer, hoppar och leker.
Den gröna marsipanen är gjord av artificiellt glas och marsipanrosen av rosa plast. Tårtunderlaget har flutit iväg och formar nu en grusplan för lite mer krävande lek samt kaffedrickande, en lekplats för både unga och vuxna.

Den tredje enheten (3) – Marknadstorget.

Ett flexibelt utrymme har placerats i det tredje delen med möjlighet att användas för olika saker, bl.a. för den årliga julgransförsäljningen, loppmarknaden som arrangeras av skolbarnen i närheten samt många andra tilldragelser och begivenheter.
 

   
   
  Tårtan  
  NOD