Torgträff. Umeåborna kom med förslag på parkens utformningStaden mellan broarna - parken Lugn och ro

Medskapad park längs Ume älv där årets alla åtta samiska årstider kan upplevas. Mötet med älven, ljussättning och aktiviteter förstärker årstiderna. Parken ska skapas tillsammans med Umeåborna. Combine anordnade en träff på torget och en kväll i parken där umeåborna kom med förslag på den framtida parkens innehåll och utformning. Parkens grundform ska tillåta många sorters aktiviteter under hela året och vara öppen för medborgarna att göra till sin.
 

   
  NOD