COFFICE

COFFICE är en kombination av tre ytor: en kaffebar mot gatan, en arbetsklubb med lounge och mötesrum och ett arkitektkontor.

Samspelet mellan privata kontors- och arbetsytor och helt publika delar ger COFFICE en unik atmosfär. En lättillgänglig miljö där du utan vidare kan ta en fin espresso på stående fot eller sitta ner och fika i kaffebaren. Kanske passar mötesrummen för ett kundmöte i en ny miljö?
Har du nytta och glädje av att arbeta i en mötesplats kan du lösa medlemsskap till arbetsklubben, för en dag, en månad,ett kvartal eller ett år om du vill!
Längst bak i lokalen sitter C-O-M-B-I-N-E arkitekter, initiativtagare till COFFICE med ett intresse för gränssnitt mellan människa och omvärld och att kombinera olika saker på nya sätt.
 

   
   
  FRÅN BOFFICE TILL COFFICE  
  NOD