Villa Midgård

En tomt utskuren i berget på en kulle i Djursholm. Ett hus av DAP i corten. En miljömedveten och engagerad beställare. 

   
  NOD