Markparkering Väster, Hyllie

Markparkering Väster är nu under konstruktion! Invigning sker senare i höst och då invigs inte bara en parkering för som mest 1200 bilar. Markparkering väster är även förebild för gestaltningen av ett större grönområde och park på andra sidan Hotellgatan i Hyllie. NOD gjorde under 2007 en programhandling för detta grönområde; Hyllie Västra Entré.

Markparkering Väster är en ovanlig parkering. Här ryms inte bara bilarnas program och funktion, utan även en tanke om möjliga alternativa användningar har vävts in i utformningen av ytan. Bilarnas skala är utmanad av de topografiska kullarna vars skarpa kanter anknyter till en berättelse om vattennivåer som kan sjunka undan, och visa trappsteg, eller stiga och svämma över parken. Bilarnas uppställningsytor böljar för att bryta upp den omedelbara läsningen av parkeringsskepp. En gångstig vindlar sig fram över ytan. Också den påminner om alternativa användningar. Kanske en bakluckeloppis, eller en kulturfestival? Utomhusbio?
Markmaterialet är vältbetong. Både den ofärgade betongen men särskilt den gröngult pigmenterade betongen knyter väl an till nyansen i de kalkstabiliserade trappstegstopografiernas visningsyta i lera.
Välkommen i november, på invigning av Sveriges, eller kanske världens, snyggaste parkering!
 

   
  NOD