Riksantikvarieämbetet+Riksutställningar

Projekt: Landskapsgestaltning för Riksantikvarieämbetets och Riksutställningars nya lokaler i Visby
Kund: Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet
Samarbete med: Celsing Arkitekter (byggnad)
År: 2008

Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet bor numera på Gotland. I samband med deras flytt från Stockholm har en ny arbetsmiljö uppförts för dem i Visby. Celsing arkitekter tillsammans med NOD vann uppdraget att gestalta deras nya miljö som nu är färdig. Både byggnad och mark är utförda i material som knyter an till det vackra karga gotländska landskapet, med kalksten och betong i stora delar. Entréytan är utförd i vältbetong, ett material som vi tycker är mycket spännande.
Projektet var nominerat till Kasper Sahlinpriset 2008.
 

   
  NOD