Spånga By parklek

Projekt: Upprustning samt tillgänglighetsanpassning av parkleken i Spånga By
År: 2007

Visionen om att göra Stockholm till världens mest tillgängliga huvudstad till 2010 är en stor utmaning. Tänk alla befintliga lekplatser, torg, gator och parker i staden. Att tillgänglighetsanpassa alla dess miljöer under kort tid är en kostsam och krävande uppgift.

Tillgänglighetsanpassningen av Spånga by är en del av detta arbete men ska också vara en förebild för andra att följa efter.

Stockholms stad har utvärderat Tillgänglighetsprojekt där man kunnat dra vissa slutsatser om effektivitet och problematik i de projekt som hittills genomförts.

Vi vill använda dessa slutsatser så effektivt som möjligt för att göra en grundläggande tillgänglighetsanpassning av leken på spånga by. Ett så stort utrymme som möjligt ska lämnas till att stärka de olika lekkvalitéerna i området och därigenom göra parkleken till en attraktion för hela stadsdelen.
 

   
  NOD