Hyllie Västra Entré

Projekt: Program- och gestaltningsförslag av park för dagvattenfördröjning i Hyllie, Malmö
Beställare: Gatukontoret, Malmö Stad
År: 2007

Parken i Hyllie västra entré föreslås att få en landskapsbehandling som åskådliggör och behandlar människans förhållande till klimat. Med denna tydliga idé och angelägna tematik kan Hyllie Västra Entré bidra aktivt i Hyllievång och stärka områdets identitet som en modern och smart, hållbar stadsdel som inte bara tänker på sig själv utan också blickar utåt, och uppåt.


Klimat som förutsättning för liv och aktivitet.

Alla pratar om vädret. Det har man gjort i alla tider, för ingen kommer undan det. Man har under historien försökt förklara vädret utifrån den världsbild som råder för tillfället. Detta intresse har inte minskat utan har i stället hettat till extra mycket i vår tid. En insikt om dagens globaliserade värld är, att det vi gör här och nu påverkar andra på andra ställen i världen i framtiden. Det tar sig tydligast och mest direkt uttryck i det vi kallar klimat. Människan har kommit i klarhet över att våra aktiviteter påverkar världens klimat i allt högre hastighet och detta faktum påverkar hur vi tänker kring vår omvärld. Denna situation har gett upphov till artikelserier, demonstrationer och ändrade konsumtionsmönster. Samtidigt med dessa angelägna globala frågor får man komma ihåg att klimatet inte bara är stort, hotfullt och problematiskt - det är också i allra högsta grad spännande, taktilt och lustfyllt. Det är ju själva förutsättningen för livet, naturen och människan. Denna spännvidd mellan hot och lust skulle kunna vara intressant att gestalta i en klimatpark.
 

   
  NOD