Tåkern Naturum

Projekt: Gestaltningsförslag i inbjuden tävling om nytt Naturum vid Tåkern, Östergötland, Sverige. Vinnande förslag!
Samarbete med: Wingårdh arkitektkontor ab
År: 2007

Naturum vid Tåkern

Naturrum Tåkern är en samling av informationspunkter i olika skalor och storlekar som länkas ihop till en löst hållen helhet. En helhet där de olika delarna kan fungera oberoende av varandra. En vandring som tar oss igenom olika naturtyper, tidsskalor och djurliv.

Att ta sig till Gläsnäs fågelstation är redan i dag en spännande landskaplig upplevelse som går genom flera landskapsrum: På en rak väg färdas man med bil genom rapsfälten fram till parkeringen. Från parkeringen vandrar man på generösa träspänger som genom att vrida sig något fram och tillbaka och därmed dölja och visa olika sikter i den intima långsamt växande skogen. På de ställen där träspången tar en ny riktning skapas små platser som får fasta Skogsfåtöljer med vasstak. Vandringen leder till skogsbrynet där Tåkerns sjölandskap öppnar sig med en milsvid utsikt mot Omberg. Denna vackra upplevelse av att få färdas i ett tydligt tvärsnitt genom det Östgötska landskapet kan få en ännu tydligare utformning med både pedagogiska och upplevelsemässiga kvalitéer.
 

   
  NOD