Psykiatrins Hus

Projekt: Tävlingsförslag för ny psykiatrisk enhet vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Vinnande förslag!
Samarbete med: Tengbom ab
Beställare: Landstinget, Uppsala län
År: 2007

Den gröna läkande miljön.

En person med utmattningssymtom eller psykisk sjukdom har på olika sätt behov av att kunna rikta sin energi inåt sig själv för att återfinna kraft. Natur och naturmotiv har i forskning visat sig kunna stödja personer att återfå sin styrka. Årstidernas växlingar och naturens långsamhet ger den utsatta människan tröst och återhämtning som medverkar till ett snabbare tillfrisknande.

Naturen med sin läkande kraft har använts som identitetsskapande komponent i Psykiatrins hus. Natur blir en viktig del i den vårdande miljön och skapar samtidigt en god, kontemplativ arbetsmiljö. Naturmotiv ska även ledsaga patienter, besökare, personal och forskare till och igenom byggnaden. På en större skala så kopplar en central axel genom huset och kopplar norr ut till Blekes backes torrängsflora med uppväxta träd samt söder ut till stadsträdgårdens lummiga parkmiljö.

Naturmotiv ordnar och leder både i horisontella ytor som golv, i vertikala grönskande väggar samt som enskilda motiv och objekt i husets olika delar - från entrén med dess berg vidare längs vattenfall och sjöar till att högre upp i huset övergå till utblickar mot uppvuxen grönska och växtväggar. Det rör sig både om små och stora naturmotiv i huset som tillsammans ger en stor landskaplig verkan.
 

   
  NOD