VISITKORTET – gemensamt torg KTH

Projekt: Inbjuden tävling för ny Arkitekturskola vid KTH, Stockholm. Ej vinnande förslag, tyvärr!
Samarbete med: Wingårdh arkitektkontor ab
År: 2007
EN NY ENTRÉ FÖR KTH

KTH campus ligger i direkt anslutning till innerstadens stadsväv men har på grund av topografi och järnvägsspår få anslutningspunkter. Varje möjlighet att integrera stad och campus bättre
behöver utnyttjas till fullo. Detta för att tydliggöra KTH som plats i staden, inte utanför den. KTH Campus Entré kommer att bli blickpunkt för de flesta som närmar sig KTH. Platsen mellan KTH Campus Entré och Vallhallavägen behöver tas om hand så att den upplevs som en plats i staden samtidigt som den fungerar som förplats till KTH Campus. Då stadens program och aktiviteter kommer i närkontakt med KTH campus kan en spännande och livfull plats skapas till
gagn för KTH men också för staden. Här finns möjlighet att skapa en offentlig plats som tillhör både staden och KTH campus. Den kan bli en mötesplats på olika plan: symboliskt, rumsligt, visuellt och programmässigt. KTH entrétorg ska vara en tydlig häng- och mötesplats för likväl studenter, forskare och lärare på KTH som pendlare och förbipasserande i staden.
Torget ska vara en tydlig entrépunkt och tillsammans med KTH Campus Entré identitetsskapande för det samtida KTH.

VISITKORTET – gemensamt torg
KTH Entrétorg är en bred, sammanhållen, urban plats med stark identitet som tillsammans med KTH Campus Entré skapar en ny förplats till KTH Campus.
Entrétorget sträcker sig från nya KTH Campus Entré ända ner till Vallhallavägen och kopplar upp sig mot den övriga staden. Det nya torget ligger som ett ´visitkort´ som KTH ´lämnar fram´ till staden och bjuder in. Visitkortet samlar de olika byggnaderna och funktionerna som finns i anslutning till platsen. Både ett representativt rum och tåligt vardagsrum.
Höjderna är anpassade så att Torget, i princip, får en jämn lutning ända fram till KTH entré: (handikappanpassat på minst 1:21). Genom den nya höjdsättningen kommer huvudentrén till KTH entré få en bättre rumslig kontakt med Vallhallavägen. När man t.ex. kommer upp från tunnelbanan får man en direkt visuell kontakt med KTH-entré och kan gå raka vägen fram.
 

   
  NOD