Villa Blomberg

En sammanhängande trädgård
uppbyggt som ett stenlandskap
där olika nivåer trappas ned
mot vattenlinjen. Mellna platåerna i
kalksten flödar en frodig södervänd
grönska. Växter i ett spricklandskap.
En generös utökad terass
platå i direkt anslutning till huset
för med en grövre rustik behandling
av stora kalkstensplattor och
lavendelruggar tankarna till en
medelhavsterrass. En sittvänlig
kalkstensmur markerar uterummet
omkring den runda poolen. I
vidlingarna på de lägre nivåerna
bildas mindre trädgårdsrum av
variereande karaktär allteftersom
karaktär och storlek på kalkstenen
och växtligheten förändras.
 

   
  NOD