Boken om Brandparken

Boken om Brandparken är en samrådshandling i ett nytt format. I boken beskrivs den ombyggnad som Brandparken - Skarpnäcks centrala park- skall genomgå. Både formatet för samrådshandlingen och arbetet med att ta fram materialet är ett undersökande om nya verktyg för stadsutvecklingsarbe. Brukarmedverkan och skapandet av lokalt engagemang för den framtida platsen har varit viktiga sidor i arbetet. Genom att sprida informationen om denna process i ett bokformat som detta hoppas stadsdelen och vi på NOD att både intresset och tillgängligheten för detta och andra stadsförnyelseprojekt skall öka.

Kontakta gärna oss ifall ni önskar en kopia av boken eller om ni vill höra mer om arbetet! Projektet besrivs också under rubriken "Brandparken".
 

   
  NOD